Home

ما، جمعی از دانشجویان ایرانی، برآنیم تا با کمک عکس‌، فیلم‌ حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، پوستر، کلیپ و آثار دیگر هنری، روایت مصوری از وقایع مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ و جنبش دموکراسی خواه مردم ایران ارائه نماییم. برای این منظور از کلیه علاقه ‌مندان دعوت می کنیم تا با ارسال آثار خود در این زمینه، به ثبت مصور تاریخ یاری رسانند. این اسناد در آرشیوی نگهداری شده و بر اساس اجازۀ صاحب اثر در برگزاری نمایشگاه، ساخت مستند و یا دیگر برنامه‌های مرتبط مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هدف ما مقابله با سانسور و تلاش جهت ثبت دقیق تر حوادث و نمایش آن برای شهروندان ایرانی و غیرایرانی سایر نقاط جهان و سازمان‌های غیردولتی و بین المللی مدافع حقوق بشر است.
آرشیو در سه بخش، وقایع قبل از انتخابات (تبلیغات انتخاباتی)، روز رأی گیری و حوادث بعد از انتخابات در داخل و خارج از ایران را به نمایش خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که در صورت عدم تمایل فرستنده، آثار ارسالی در سایت اینترنت به نمایش عمومی گذاشته نمی‌شوند.